Joost Groen Bouwbedrijf BV

M: 06 - 2011 2706
E: Joost Groen Bouwbedrijf

Profiel: LinkedIn

Joost Groen Bouwbedrijf B.V. is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34229002.
Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van aanneming van werk met Joost Groen Bouwbedrijf B.V. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34229002. De tekst van deze voorwaarden staat hier vermeld. De voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.